Det Blaa Ocean

Mennesker i Centrum

Velkommen til Det Blaa Ocean

Organisationsudvikling handler om at finde den rette balance og det rette samspil mellem strukturer, processer og mennesker. Det handler om at geare organisationen til at håndtere de fremtidige ambitioner gennem udvikling af strukturer og samarbejdsrelationer samt ved at skabe retning og mening for aktørerne i dem. Jeg tror på, at reel udvikling af organisationen først finder sted i det øjeblik, at der både arbejdes med mål, systemer, strukturer og opgaver på den ene side samt kultur, meningsskabelse og rolleforståelse på den anden side. 


Det Blaa Ocean kan støtte din organisation indenfor organisationsudvikling med:


• Forandringsprocesser: Planlægning og gennemførelse af organisatoriske forandringer.

• Udvikling og implementering af ny struktur. Herunder støtte til din organisation i at gribe og udfylde nye roller, opgaver, arbejdsprocesser og samarbejdsrelationer.

• Teamorganisering og udvikling: Etablering og udvikling af teamorganisering og udvikling på leder- og medarbejderniveau.

• Involverende gruppeprocesser: Meningsfyldte og involverende processer for store grupper af organisationens medarbejdere, brugere, borgere m.m.

• Stress management: Håndtering af stress gennem fokus på worklife balance, positiv psykologi og trivsel i organisationen.


Som én af Det Blaa Oceans kernekompetencer tilbyder jeg coaching af enkeltpersoner og teams i forløb, der kan tilrettelægges præcis efter kundens ønske og i samspil med andre indsatser i organisationen. Jeg coacher ledere på alle niveauer og medarbejdere i f.eks. teamudviklingsforløb. I samspil med kunden afklarer vi, hvordan coachingen kan koble sig stærkest muligt til den organisatoriske praksis, så både den coachede og virksomheden opnår maksimal effekt. 


Det Blaa Ocean leverer høj kvalitet og samler på glade kunder. Det er jeg sikre på du straks vil mærke.
Se dig omkring på hjemmesiden, og kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
Kig snart forbi igen og se de seneste nyheder på min hjemmeside. 

Organisationsudvikling. Fra vanetænkning til nytænkning

Organisations- og strategiudvikling

Medarbejder- og teamudvikling. På rejse mod det fulde potentiale

Medarbejder- og Teamudvikling

Coaching og stress management. Lev i nuet (Carpe Diem)

Coaching, supervision 
og stress management